Ondersteun democratie met jouw verklaring komen nieuwkomende politieke partijen weer een stap dichterbij het mogen meedoen aan de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Welkom bij Ondersteuningsverklaringen.nl. Dit is een gratis dienst in de bemiddeling tussen nieuwkomende politieke partijen en burgers die willen helpen de democratie toegankelijker te maken voor nieuwe geluiden in de samenleving. Deze dienst beperkt zich tot één specifieke fase en taak: het vergaren van de ondersteuningsverklaring.

Faq

Algemeen

Waarom is deze dienst nodig?

Nieuwkomende politieke partijen moeten aan aanvullende eisen voldoen. Deze kiesdrempels verzwaren buitenproportioneel het organisatorische proces om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. In het belang van de democratie zou deelname nog wel haalbaar moeten blijven. Immers nieuwkomende politieke partijen hebben vaak de organisatie, de tijd, de middelen en de mankracht onvoldoende om aan deze kiesdrempel te voldoen. Ervaring uit het verleden is dat er gemiddeld één manuur verloren gaat per ondersteunings-verklaring.
Voor het bereiken van de benodigde 580 ondersteunings-verklaringen moet het kandidaatstelling-team een netwerk hebben opgebouwd die 20 kieskringen bestrijkt met bereidwillige burgers, naast het uitvoeren van hun reguliere taken benodigd voor kandidaatstelling. Deze taak dient grotendeels geautomatiseerd te worden, vandaar deze dienst.

Wie faciliteert deze dienst?

Deze tool is gemaakt en wordt gerund door Sent G. Wierda met medewerking van diverse personen verantwoordelijk voor hun respectievelijke kandidaatstellings-procedure van hun nieuwkomende politieke partij. Vanuit zijn initiatieven de democratie te versterken is dit project ontstaan. Vanwege Eerlijke Verkiezingen is het noodzakelijk om kritisch te zijn op kiesdrempels. Door het samenwerkingsverband van nieuwkomende politieke partijen gekoppeld aan het Alternatief Regeerakkoord is het noodzakelijk om elkaar te ondersteunen in deze gigantische taak.

Waarom worden er meerdere nieuwkomende partijen ondersteund?

Democratie — waar vele verschillende definities en interpretaties van zijn — gaat over de macht bij het volk leggen. Wanneer wij dan verkiezingen hebben voor onze volksvertegenwoordigers, dan moet iedereen op gelijke voet de mogelijkheid hebben om zich ook hiervoor kandidaat te stellen (Grondwet artikelen 3, 4 en 50). In Nederland is er een machtsmonopolie die door de (grotere) gevestigde partijen wordt verdedigd door kiesdrempels en uitsluiting. Een groeiend deel van de bevolking voelt zich niet meer vertegenwoordigd. Daarom komen er iedere keer weer nieuwkomende politieke partijen ten tonele. Voor de aanstaande verkiezingen zijn er 81 partijen ingeschreven in het register van de Kiesraad. Dit zijn partijen en groeperingen die een ander deel van het volk denken en willen te vertegenwoordigen. Ze hebben allemaal andere standpunten en leggen een andere nadruk in de manier hoe ze hun boodschap uitdragen. Maar als het om democratie gaat – waardig mogen deelnemen in het publieke debat en overwinnen van de kiesdrempels – dan zou Voltaire gevolgd moeten worden: "ik veracht uw mening op alle fronten, maar zal u bijstaan niet monddood te geraken."

Website

Er is een bug / De website werkt niet naar behoren

Bedankt dat u wilt mee helpen de website verbeteren. Omschrijf het probleem in het contact-formulier, vermeld ook de url waar u het probleem ontdekte. Wanneer u geen gebruik kan maken van het contact-formulier, dan kunt u rechtstreeks een email sturen naar info @ ondersteuningsverklaringen . nl (zonder spaties).

Er is nog veel werk te verzetten, daarom staat in aantekening-vorm vermeld in de roadmap welke volgende stappen er nog allemaal gezet gaan worden.

Ik zie een taal en/of spelfout

Omdat de ontwikkeling van de tool voorrang heeft kan het zijn dat er te weinig aandacht is besteed aan de teksten. Het wordt gewaardeerd wanneer u fouten meldt via het contact-formulier, onder vermelding van de url en de fout.

Welke informatie wordt verzameld?

Voor het functioneren van de website verzamelen we gegevens van deelnemende nieuwkomende politieke partijen en deelnemende ondersteunende burgers. Wij verzamelen de gegevens die u invult en/of doorgeeft: naam, emailadres, telefoonnummer, woonplaats, voorkeurspartij... Ook worden bezoekersstatistieken (ip-adres, browser) bijgehouden.

Ondersteunende burgers

Ik wil meerdere verklaringen afgeven

Dat mag volgens de Kieswet artikel H4 lid 5 niet. Gemeenten houden geen register bij, maar zullen de ondersteunende burger wel hierop kunnen aanspreken wanneer ze deze nogmaals ziet. Wanneer wordt ontdekt dat meerdere partijen een verklaring van dezelfde burger hebben dan zullen deze allemaal ongeldig verklaard worden.

Ik weet nog niet wie ik wil ondersteunen

Bij het aanmelden en op je afgeschermde profiel kan je ook voor geen voorkeur (op dit moment) kiezen als uw (voorlopige) voorkeurspartij. In de aanloop naar 15 januari 2017 zult u gevraagd worden uw keuze te maken.

Ik heb twee (of meer) voorkeuren — wie heeft de meeste hulp nodig?

Er moet nog veel aan de website gewerkt worden, maar hopen aan de hand van de statistieken u deze informatie te kunnen gaan geven in de aanloop naar 15 januari 2017. Wanneer het ons niet lukt, dan zou u zelf een afweging moeten maken.

Ik heb nog niets ontvangen

Op 15 januari 2017 worden de ondersteuningsverklaringen verspreid via de mail. Dit formulier — de H4 — heb je nodig om bij de ambtenaar in jouw gemeentehuis de verklaring te ondertekenen. Je zou op je profiel kunnen kijken of het formulier al beschikbaar is en vanaf daar downloaden. De toegangslink tot jouw profiel is jou toegezonden via een email. Wanneer je probleem nog niet is verholpen dan zou je contact kunnen opnemen.

Ik heb nog niets verstuurd

En u heeft al wel een ondersteuningsverklaring vergaard? Ga dan naar jouw afgeschermde persoonlijke pagina. Hiervoor vind u de link in uw emailbox. Anders kunt u de toegang herstellen met emailadres. Op deze pagina kunt u een korte vragenlijst invullen en aangeven dat u de verklaring heeft verzonden met de post naar het adres van de inleveraar, of de ingescande verklaring uploaden.

Profiel

Ik heb geen toegang meer tot mijn profiel

Dat is onprettig! Weet je nog met welk emailadres je jezelf had aangemeld? Dan heb je wellicht nog de originele bevestiging in de mailbox. Wanneer je die niet terug kan vinden, dan kun je de toegang herstellen met emailadres.

Nieuwkomende Partijen

Hoe werkt OSV?

De Kiesraad legt veel uit op haar website. Zorg dat je versie 2.19.1 gebruikt voor de verkiezingen van 15 maart. Op Windows werkt het programma.

Hoe maken wij gebruik van Ondersteuningsverklaringen.nl?

Leg contact. Na diverse vragen waarin uw verzoek naar waarheid wordt getoetst, zal er voor u een partij-profiel worden klaar gezet. Ook zult u daarna worden vermeld als één van de opties die ondersteunende burgers kunnen gaan kiezen.

Hoe houd ik overzicht bij verzamelen van 580 verklaringen?

Ten eerste door overzicht te houden per kieskring. Je wilt weten hoeveel en wie hebben toegezegd. Later wil je zien hoeveel en van wie je de verklaring hebt ontvangen. Via Ondersteuningsverklaringen.nl ontstaan er twee stromen. Die vanuit het ledenbestand zelf zijn ingepland en ontvangen, en die via de website worden aangemeld en ondersteund. Hier hebben we een dashboard voor ontworpen — kijk maar!

Binnen de kandidaatstelling moet het inleveren nog altijd op papier gebeuren. Hiervoor zijn tussenbladen gemaakt om enig overzicht te bewaren.

Verklaringen

Wie bepaald hoe verklaringen verzameld moeten worden?

In de Kieswet staat omschreven hoe verkiezingen dienen te verlopen. Deze wet is gemaakt — herschreven in 1989 en sindsdien vaak aangepast — door de regering en de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, bestaande uit de gevestigde politieke partijen. De Kiesraad voert de wet uit. Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn ze verantwoordelijk voor het juiste verloop van de verkiezingen.

Hierdoor is bepaald dat de verklaringen volledig fysiek verzameld moeten worden: op papier, met de "nodige" ambtelijke obstakels en minimale informatievoorziening en ondersteuning. Gemeenten kunnen het nog iets moeilijker maken doordat ze van de ondersteunende burger verlangen dat ze een afpraak moeten maken en "geholpen worden" door een ambtenaar die niet altijd weet wat hij/zij moet doen. Sommigen saboteren moedwillig, anderen hebben gewoon niet de instructie gehad voor het uitvoeren van een zeldzame taak.

De verantwoordelijkheid om aan deze immense taak te voldoen ligt bij de inleveraar van de nieuwkomende politieke partij. Als ondersteunende burger zou je daarom de instructies van de inleveraar moeten opvolgen. Daarom probeert Ondersteuningsverklaringen.nl zoveel mogelijk te ondersteunen, met voldoende uitleg, en onderdelen te digitaliseren waar dat al kan.

Welke kiesdrempels zijn er in Nederland?

Op Ondersteuningsverklaringen.nl zetten we uiteen welke kiesdrempels er zijn omtrent de kandidaatstelling. Het zijn drempels omdat hierdoor nieuwkomende partijen op een verdere achterstand worden gezet ten opzichte van de gevestigde partijen. Een lichte obstakel is nodig om het verkiezingsproces in goede banen te leiden en de kwaliteit hoog genoeg te proberen te houden. De vraag die gesteld moet worden is of het bij elkaar opgeteld nog wel acceptabel is volgens rechtsbeginselen en oordeel van het volk.

  • Nieuwkomende partijen moeten hun naam registeren (G1) met een notariele akte van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.
  • Nieuwkomende partijen moeten een borgstelling doen (H12). Om deel te nemen aan de Tweede Kamer-verkiezingen is dat een bedrag van € 11.250 welke pas teruggestort wordt wanneer 75% van de kiesdeler wordt gehaald.
  • Nieuwkomende partijen moeten ondersteuningsverklaringen overhandigen (H4). 30 per kieskring, 580 totaal.
  • Nieuwkomende partijen krijgen pas een zetel wanneer ze de volledige 100% van de kiesdeler hebben gehaald. Pas na die eerste zetelwinst dienen de rest van de stemmen mee met de restzetel toewijzing.
  • Partijen worden pas betrokken door de publieke media op het moment ze "nieuwswaardig" worden gezien: groot genoeg om te regeren; of een puinhoop genoeg om sensatie mee te maken.
(het overzicht in dit antwoord is incompleet)