Ondersteun democratie met jouw verklaring komen nieuwkomende politieke partijen weer een stap dichterbij het mogen meedoen aan de aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Welkom bij Ondersteuningsverklaringen.nl. Dit is een gratis dienst in de bemiddeling tussen nieuwkomende politieke partijen en burgers die willen helpen de democratie toegankelijker te maken voor nieuwe geluiden in de samenleving. Deze dienst beperkt zich tot één specifieke fase en taak: het vergaren van de ondersteuningsverklaring.

ondersteuningsverklaring

De Kieswet schrijft voor dat nieuwkomende politieke partijen ondersteuningsverklaringen (H4) moeten vergaren en als bijlagen overhandigen in de procedure tot inleveren van de kandidatenlijst, zodat de partij deel kan nemen aan de verkiezingen.

Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 15 maart 2017 moet iedere nieuwkomende politieke partij in 20 kieskringen, ieder 30 ondersteuningsverklaringen ophalen. Er zijn andere voorwaarden voor de Caribische kieskring Bonaire, daar moeten er 10 opgehaald worden. Dat is ruim 580!

Wanneer deze taak slaagt voor de nieuwkomende politieke partij dan levert dat bijvoorbeeld zendtijd voor politieke partijen op en de mogelijkheid om in het gehele land daadwerkelijk verkiesbaar te zijn. Dit vergroot de kans dat de kiesdeler — de circa 65 000 stemmen benodigd per zetel binnen de Tweede Kamer der Staten-Generaal — gehaald wordt aanzienlijk. Wanneer deze taak faalt, dan zou de lijst alleen worden vermeld in de kieskring(en) waar het is gelukt 30 geldige ondersteuningsverklaringen te vergaren. Ook de kans en mogelijkheden om betrokken en uitgenodigd te worden bij debatten, verkiezingskranten en andere vormen van onafhankelijke campagne activiteiten verdwijnt radicaal.

Desondanks vele pogingen is het anno 2016 niet mogelijk geworden dit rechtstreeks te digitaliseren en moet er een boom sneuvelen voor de democratie.

Meer informatie bij de Kiesraad.

 

Instructiefilm: zo werkt het!

 • Registratie naam van politieke partij

  uiterlijk 19 december 2016

  Registratie van partijnaam bij de Kiesraad gebeurt volgens G1 en kost € 450. Vervolgens komt de partij te staan in het Register Tweede Kamer.

  Meld ook aan bij Ondersteuningsverklaringen.nl. Het is namelijk gratis en zal een aanzienlijk deel van de kiesdrempels kunnen verlichten!

 • Vaststelling kandidatenlijst

  Als politieke partij wordt de kandidatenlijst vastgesteld en opgesteld in OSV. Hierna kan met de juiste documenten alle bijlagen worden verzameld.

  De nieuwkomende politieke partij die deze dienst gebruikt zal hun H4 uploaden.

 • Verzamelen van de 580 benodigde ondersteuningsverklaringen

  tussen 16 tot 27 januari 2017

  Vergeet niet de verspreiding van de ondersteunings-verklaringen onder de leden en de 20 kieskringen. De ondersteunende burgers gaan naar hun gemeentehuis voor de verklaring en brengen of sturen deze vervolgens terug naar de partij.

  Meld je aan als ondersteunende burger! want in dit proces helpt deze dienst en de democratie kan ieders hulp gebruiken. Aanmelden kan ook eerder!

 • Dag van kandidaatstelling

  maandag 30 januari 2017

  Deelnemende partijen leveren hun kandidatenlijst en benodigde bijlagen in.

  Meer informatie bij de Kiesraad.

 • Raad van State

  De nieuwkomende politieke partij heeft de mogelijkheid om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen besluiten die de Kiesraad heeft gemaakt in de kandidaatstellingsprocedure.

 • Dag van stemming

  woensdag 15 maart 2017

  Vandaag wordt het Nederlandse volk gevraagd hun stem uit te brengen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

nieuwkomende politieke partijen

De gevestigde partijen — met een rechtstreeks verkozen zetel bij de vorige verkiezingen — hoeven niet te voldoen aan deze eisen: kiesdrempels. Als nieuwkomene politieke partij wordt van je verwacht een naam te registreren bij de Kiesraad (G1 á € 450 voor 19 december 2016) en vervolgens op 30 januari 2017: waarborgsom (H12) á € 11 250 te betalen en gedurende twee weken hier naartoe de 580 ondersteuningsverklaringen (H4) te verzamelen. De waarborgsom vervalt aan de staat wanneer bij de verkiezingen niet 75% van de kiesdeler is gehaald.

Gelukkig is deze dienst gratis, helpt mee kiesdrempels te verlagen en is operationeel voor: (op alfabetische volgorde)

vanwege uw privacy zullen naam, email en telefoonnummer van contactpersoon nooit online worden vermeld.
uw aanmelding wordt alleen verwerkt nadat deze naar geldigheid is getoetst

Bovenstaande formulier is uitgeschakeld. Gebruik contact om aan te melden.

ondersteunende burger

Als burgers bepalen wij welke geluiden en stromingen aan het democratische proces mogen deelnemen. Wij maken vernieuwing mogelijk! Het establishment heeft het met diverse kiesdrempels moeilijk gemaakt, maar niet onmogelijk. Uw hulp is nodig om vernieuwing te ondersteunen.

Wat u moet doen om een ondersteunende burger te worden:

 1. Aanmelden met het formulier hiernaast. Hier geeft u alvast aan welke partij u zou willen gaan ondersteunen.
  Rond kerst/jaarwisseling maakt u uw keuze definitief.
 2. Op 15 januari ontvangt u een email met gedetaileerde instructies. Hieraan is de ondersteuningsverklaring als bijlage toegevoegd: de H4.
 3. Print de bijlage.
 4. Ga hiermee naar uw gemeentehuis. tussen 16 en 27 januari
  Controleer of u hiervoor een afpraak moet maken.
 5. Bij de ambtenaar identificeert u zichzelf. Deze controleert of u stemgerechtigd bent en inwonend in deze gemeente.
 6. Onderteken de H4 terwijl de ambtenaar toekijkt.
  Ontvang een stempel of handtekening van de ambtenaar.
 7. Stuur de ondersteuningsverklaring zo spoedig mogelijk naar de inleveraar. Dat kan via de post, of door scannen en daarna uploaden.
  Maak de inleveraar blij vóór 30 januari.

Gefeliciteerd! U bent nu een ondersteunende burger.


Heeft u onbeantwoorde vragen?
Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact op.

vanwege uw privacy zullen naam, email en telefoonnummer nooit publiekelijk/online worden vermeld.
u zult t.z.t. enkele emails ontvangen die verzoeken tot actie over te gaan


Omdat de kandidaatstellingsperiode voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal afgelopen 3 februari 2017 afgerond is, is dit formulier uitgeschakeld. In aanloop van de volgende verkiezingen zal aanmelden weer mogelijk gemaakt worden. De volgende versie wordt doorontwikkeld voor de gemeenteraadsverkiezingen.


Contact

Heeft u een voor de hand liggende vraag? Wellicht is deze beantwoord bij de veel gestelde vragen.